RDk-Services

Voor alles wat te maken heeft met computers kunt u bij ons terecht.

Back-upsystemen en contracten

Veel bedrijven, waaronder waarschijnlijk uw bedrijf, hebben inmiddels het voornaamste deel van de bedrijfsadministratie digitaal: boekhouding, adressenlijst, correspondentie (e-mail) enzovoort. Stel dat u (een deel van) uw bedrijfsadministratie kwijt raakt... kunt u weer verder waar u was?

Uw data is kwetsbaar. Dataverlies kan optreden op verschillende manieren: virussen, diefstal, blikseminslag, brand- en/of waterschade, menselijk toedoen maar ook defecte apparatuur. Dit kan grote consequenties met zich meebrengen voor een bedrijf.

Het is van groot belang dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van het systeem om alle data veilig te stellen. Op pc's of uw server staat al snel een schat aan waardevolle informatie die voor het verdere verloop van uw bedrijfsvoering onmisbaar is. Back-ups zijn dan ook essentieel. Regelmatig een back-up maken op een geschikt medium (cd, dvd, tape) kunnen van goud waard zijn. Bent u er zeker van dat uw eigen back-up correct is? Vergat u een back-up te maken? Moeten er nog nieuwe gegevens onder de te maken back-up voorzien worden? Denkt u hier ook tijdig aan? Weet u dat u voor de Belastingdienst uw gegevens 7 jaar moet bewaren?

Wij kunnen bij uw bedrijf jaarlijks, halfjaarlijks of ieder kwartaal een back-up maken van al uw gegevens zoals documenten, belangrijke e-mails, adresboek enzovoort, zodat u deze niet kwijtraakt.

Hoe werkt een back-upcontract?

Eenmaal per jaar/halfjaar/kwartaal komt iemand van ons bedrijf ter plaatse om een back-up uit te voeren. Eventueel kan in overleg een restore worden uitgevoerd, deze kan worden gecontroleerd of al het noodzakelijke is opgenomen in de uitgevoerde back-up

Eventuele aanpassingen die de klant wenst, worden uitgevoerd (bv. bijkomende mappen onder de back-up plaatsen, vergeten data van klant bij laten opnemen in de back-up).

Wilt u meer informatie over een back-upcontract of heeft u andere vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.